single

Jak uzyskać pozwolenie na broń? Poradnik

Polskie prawo jest dość rygorystyczne w kwestii pozwolenia na broń. Żeby móc ją posiadać, trzeba wykonać kilka ważnych czynności i dysponować sporą sumą pieniężną. Wyjaśniamy, co dokładnie należy zrobić, gdzie się udać i ile to wszystko kosztuje.

 

Kto może uzyskać pozwolenie na broń w Polsce?

Jak już wspominaliśmy, pozwolenie na broń nie jest sprawą łatwą. Jedną z trudności są wymagania co do osoby starającej się o to zezwolenie. Jest to całkiem racjonalne podejście, gdyż bez niego - gdyby każdy mógł posiadać broń, o wiele łatwiej mogłaby trafić w ręce kogoś, kto bynajmniej nie ma pokojowych zamiarów. Kto potencjalnie może być posiadaczem broni? Po pierwsze musi być to osoba, która skończyła 21 lat i na stałe mieszka w Polsce. Petent musi mieć pełną zdolność prawną oraz potwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym zdolność psychiczną i fizyczną do posiadania broni. Ponadto wnioskodawca musi mieć tzw. czystą kartę, czyli nie być nigdy skazanym za żadne umyślne przestępstwa. Ważna jest również opinia okolicznego komendanta komisariatu Policji. Dopiero gdy dana osoba spełnia wszystkie wymagania, może przystąpić do ubiegania się o pozwolenie. 

Jak zdobyć pozwolenie na broń?

Pierwszym krokiem do uzyskania pozwolenia na broń jest określenie celu, do jakiego będziemy używać broni oraz liczby pożądanych egzemplarzy. Wyróżnia się kilka obszarów przeznaczenia broni: sport, łowiectwo, ochrona osobista lub ochrona osób i mienia, szkolenia, kolekcjonerstwo, rekonstrukcje historyczne. Niezależnie od celu trzeba go udowodnić - udokumentować członkostwo w Polskim Związku Łowieckim, stowarzyszeniach strzeleckich lub zajmujących się rekonstrukcją zdarzeń czy kolekcjonerstwem. Potwierdzić trzeba także nabycie broni w drodze spadku czy stałe zagrożenie życia, zdrowia i mienia wymagające posiadania broni na własność. Do dokumentów, które należy dostarczyć, zaliczają się także wspomniane wcześniej testy psychologiczne i psychiatryczne - tu trzeba wiedzieć, że ważne są one tylko 3 miesiące, więc dobrze jest sprawnie załatwiać sprawy. Najważniejszym elementem jest wniosek. Zanim zostanie rozpatrzony, dzielnicowy okolicznej policji przeprowadzi wywiad środowiskowy i wyda opinie, czy można wydać broń i w jakiej liczbie. Gdy wszystko pójdzie pomyślnie, pozostaje zakup broni przy pomocy specjalnej Legitymacji Posiadacza Broni. Kupiony sprzęt jest zawsze wpisywany do książeczki. Aby utrzymać pozwolenie na broń, należy pozostawać w stowarzyszeniach i być aktywnym członkiem, a w przypadku np. ochrony osobistej konieczne jest ponowne przechodzenie testów co 5 lat i odnawiania zezwolenia.

Ile kosztuje pozwolenie na broń?

Jeśli interesuje nas posiadanie broni na własność, będziemy musieli nieco zainwestować, gdyż nie jest to najtańsze przedsięwzięcie. Konkretne koszty pozwolenia na broń różnią się w zależności od celu posiadania sprzętu oraz zdolności prawnych. W skład należności wchodzi opłata skarbowa wynosząca 242 zł, koszt egzaminu, który waha się od 100 do nawet 1000 złotych, cena badań lekarskich i psychologicznych i testów sprawności fizycznej. Najmniej zapłacą osoby starające się o broń w celach szkoleniowych, a najwięcej kolekcjonerzy. Maksymalna kwota, jaką trzeba będzie zapłacić, wynosić może nawet 2500 złotych. Są to duże sumy, co również jest dosyć rozsądnym wyjściem, by broń przyciągała mniejszą liczbę zainteresowanych, a tym samym jak najmniejszą liczbę złoczyńców.

Kto wydaje pozwolenie na broń?

Przed wojną był to starosta. Obecnie to, czy dostaniemy pozwolenie na broń leży w rękach Policji. Wspomniany wcześniej wywiad środowiskowy przeprowadzany jest przez dzielnicowego lokalnego komisariatu, natomiast samo zezwolenie wydaje jego przełożony, czyli komendant wojewódzki Policji z terenu zamieszkania wnioskodawcy. Wyjątkiem jest pozwolenie na miotacz gazu obezwładniającego i niebezpieczne narzędzia - w tym przypadku wystarczy zgoda komendanta powiatowego.