single

Promesa na zakup broni

​Dostęp do broni palnej w Polsce nie jest tematem tabu. Każdy pełnoletni, zdrowy i niekarany obywatel może ubiegać się o pozwolenie na broń do celów sportowych. Rozporządzenie zapisane jest w ustawie z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Pozwolenie i promesa na zakup broni to jednak ważna i oczywista sprawa w dzisiejszych czasach.

Co to jest promesa na broń?

Promesa na broń to dokument urzędowy, który wymagany jest w większości krajów świata od posiadaczy broni. Stanowi element prawa regulującego dostęp do broni. Wydawany jest na wniosek zainteresowanego. Po sprawdzeniu ustawowo przewidzianych przesłanek, przez lokalne władze np. komendę policji. We wszystkich przypadkach pozwolenie na broń kolekcjonerską powinni udzielić odpowiedzi w przeciągu 30 dni.

Po otrzymaniu decyzji administracyjnej o wydaniu promesy na zakup broni konieczne jest jeszcze złożenie wniosku. Takie wniosek to wydanie promes umożliwiających zakup broni. Promesy są obecnie wydawane bezterminowo. Po zakupie broni jest tylko 5 dni na jej rejestrację na WPA. Wniosek o rejestrację można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście. W momencie zakupu broni powinno się posiadać atestowane urządzenie klasy S1 do przechowywania broni.

Jak uzyskać pozwolenie na broń kolekcjonerską?

Pozwolenie na broń kolekcjonerską można wykonać w prosty sposób. Wstąpienie do klubu strzeleckiego, którego koszt wpisowego i składki rocznej wynosi około 300-500 zł. Należy odbyć 3 - miesięczny staż oraz określoną w regulaminie klubu ilość treningów strzeleckich w obecności Instruktora. Staż może być zakończony egzaminem kompetencyjnym. Oceniającym zdolności bezpiecznej obsługi broni oraz znajomość procedur i dyscyplin strzeleckich. Ustawa określa 8 celów posiadania broni palnej. Można ją posiadać do:

• ochrony osobistej,

• ochrony osób i mienia,

• łowieckich,

• sportowych,

• rekonstrukcji historycznych,

• kolekcjonerskich,

• pamiątkowych.

Kolejnym krokiem jest zdanie egzaminu na Patent Strzelecki. Zgłoszenie na taki egzamin wysyła w naszym imieniu Klub. Egzamin składa się oczywiście z części teoretycznej i praktycznej. Pozytywne zdanie egzaminu potwierdza opanowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią palną. Przede wszystkim uzyskuje się kompetencje do uprawiania sportów strzeleckich. Zdobycie patentu umożliwia uprawianie sportu strzeleckiego w 3 dyscyplinach: pistolet, karabin, strzelba.

Aktywny udział w zawodach pozwala w szybki sposób zgromadzić pokaźną liczbę startów. Zawody nie są wymagane do wniosku o wydanie promesy na zakup broni do celów sportowych. Stanowią jednak rzeczowy argument dla WPA przy staraniu się o większą ilość jednostek. Następnie należy wystąpić do macierzystego Klubu sportowego o zaświadczenie potwierdzające członkostwo.

Badania lekarskie to ostatni etap przed złożeniem wniosku o promesę na zakup broni. Badanie to nic innego jak spotkanie z psychologiem, psychiatrą, okulistą oraz lekarzem orzecznikiem. Badania ważne są przez 2 miesiące. Złożenie wniosku o wydanie promesy na zakup broni oraz niezbędnych dokumentów to ostatni etap. We wniosku należy przedstawić cel oraz ilość broni, którą chce się otrzymać do uprawiania sportu strzeleckiego.