single

Strzelectwo sportowe w Polsce

Czym jest strzelectwo sportowe? To dyscyplina polegają na strzelaniu z broni palnej lub pneumatycznej do tarczy albo celów ruchomych. Dyscyplina ta jest w Polce coraz popularniejsza, co widać choćby po rosnącej liczbie strzelnic oraz rosnącej liczbie uczestników różnego rodzaju kursów i szkoleń strzeleckich. Widać też wyraźnie, że coraz więcej osób stara się o przyjęcie do różnego typu klas militarnych w szkołach – oczywiście nie jest to tożsame z uprawianiem tej dyscypliny sportu, ale w naturalny sposób z tego typu klas mogą rekrutować się kolejni zawodnicy, którzy być może powiększą w przyszłości grono naszych medalistów.

Strzelectwo sportowe jako dyscyplina olimpijska występuje już od pierwszych nowożytnych igrzysk, które zorganizowano w Atenach w 1896 roku.

Jakie są konkurencje w tym sporcie?
ISSF, czyli Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Sportowego wyróżnia trzy główne konkurencje

Strzelanie z karabinów w postawie leżącej, stojącej i klęczącej
Strzelanie z pistoletów w postawie stojącej
Strzelanie ze strzelb śrutowych do rzutków

Wiele też zależy od tego, czy mamy do czynienia z konkurencją statyczną czy dynamiczną. Przy strzelaniu statycznym do tarczy to zawodnik decyduje, kiedy oddaje strzał i sam wybiera rytm strzelania. W czasie konkurencji dynamicznych jest zdecydowanie mniej czasu do namysłu, bo serie oddaje się na polecenie sędziego. Na komendę oddawane są też strzały próbne i ich liczba jest określona w regulaminie, przy konkurencjach statycznych panuje tu większa dowolność.
W zależności od rodzaju zawodów strzelanie może odbywać się na różnych dystansach. Różna jest też liczba strzałów, jakie ma oddać zawodnik. Każdorazowo należy więc zapoznać się dokładnie z regulaminem danych zawodów – należy przy tym zwracać uwagę na kategorie, bo dla poszczególnych kategorii zasady mogą być nieco inne.

Polskie sukcesy w strzelectwie sportowym
Do tej pory możemy poszczycić się czterema złotymi medalami olimpijskimi w tej dyscyplinie.
Józef Zapędzki zdobył najwyższe laury w Meksyku w1968 roku i w Monachium w 1972 roku. Strzelał z pistoletu szybkostrzelnego na dystansie 25 metrów. W sumie startował na igrzyskach olimpijskich pięciokrotnie: od Tokio w 1964roku do Moskwy w 1980 roku. Zdobywał też medale na mistrzostwach świata oraz mistrzostwach Europy. Był podpułkownikiem Wojska Polskiego.

Do tego aż dwadzieścia trzy razy zdobywał tytuł mistrza Polski w strzelectwie sportowym. Kiedy podjął decyzję o zakończeniu kariery zawodniczej, rozpoczął pracę jako trener strzelectwa sportowego.
Renata Mauer wywalczył złoto w Atlancie w 1996 roku i powtórzyła ten sukces w Sydney w 2000 roku. W Atlancie wygrała w konkurencji strzelanie z karabinu pneumatycznego, natomiast złoto z Sydney jest za strzelanie z trzech postaw. W swojej kolekcji ma też 3 medale mistrzostw świata i 6 medali mistrzostw Europy. Dodajmy do tego jeszcze 65 medali Mistrzostw polski, z czego aż 43 złote i mamy już pojęcie o dokonaniach tej zawodniczki.

Inne typy zawodów
Choć najważniejsze zawody odbywają się po patronatem ISSF, nie brak też innych imprez strzeleckich. Bardzo ciekawe są na przykład strzelania z broni czarnoprochowej, czyli historycznej. Często ich organizacją zajmują się tzw. bractwa kurkowe, których członkowie dbają o kultywowanie strzeleckich tradycji. Są to imprezy bardzo barwne, bo poza wynikami sportowymi liczy się na nich oprawa, między innymi w postaci tradycyjnych strojów nawiązujących do różnych epok. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć na przykład strzelców w barwnych kontuszach. Poza zawodami bractwa kurkowe organizują też innego typu imprezy, np. pikniki strzeleckie.