single

Rozwój strzelectwa na przełomie lat

Wszystko wskazuje na to, że broń – aczkolwiek prymitywna – towarzyszyła człowiekowi od zawsze i była jednym z pierwszych wynalazków, które umożliwiły rozwój cywilizacji. Trudno w to uwierzyć? Weźmy pod uwagę, że za broń należy uznać także odpowiednio oszlifowany kawałek kamienia czy patyka, a tego typu przedmioty są wśród znalezisk najdawniejszych kultur i najprymitywniejszych plemion. Bron była naszym przodkom niezbędna do tego, by przetrwać i zdobyć pożywienie.

Także samo strzelectwo ma bardzo długą historię. Powstanie broni palnej wiąże się z odkryciem prochu, co wydarzyło się w Chinach, co wydarzyło się w IX wieku. Bardzo szybko okazało się, że wynalazek ten ma swoje zastosowanie w dziedzinie militarnej. To właśnie w Chinach skonstruowano pierwsze bomby, granaty, a także broń palną i rakietową. Z czasem urządzenia te rozpowszechniły się, choć jeszcze przez długie lata były one mocno niedoskonale i cechowała je niewielka skuteczność, dlatego nie miały decydującego znaczenia w walce. Wszystko zmieniło się dopiero w wieku XIX, wraz z wynalezieniem nowoczesnego typu amunicji, czyli nabojów. Na początku XX wieku dysponowaliśmy już bronią, którą śmiało można nazwać nowoczesną.

Równolegle do rozwoju broni palnej o znaczeniu militarnym, rozwijało się też strzelectwo o charakterze sportowym. Było to naturalne – tak samo, jak współzawodniczono w używaniu broni białej, tak samo robiono z broi ą palną. Prawdopodobnie za pierwszymi zawodami strzeleckimi stały tzw. bractwa kurkowe, czyli organizacje składające się z mieszczan, którzy trenowali posługiwanie się bronią, by posiadać umiejętności niezbędne do obrony swojego miasta w razie najazdu. Było to w XIII wieku.

W rozwoju strzelectwa jako sportu także decydujący był wiek XIX. To w tym stuleciu zaczęto organizować zawody np. w strzelaniu do gołębi, z czasem zaczęto też używać innych przedmiotów, których zestrzelenie pokazywało kunszt strzelca. Równolegle strzelectwo jako sport rozwijało się też w tym czasie w USA. Z racji specyfiki tego kraju broń i umiejętność posługiwania się nią od początku powstania Stanów zjednoczonych były wyjątkowo ważne. W XIX wieku zaczęły też powstawać pierwsze federacje, których celem było propagowanie strzelectwa jako dyscypliny sportowej. Odniosły w tym spory sukces – konkurencje strzeleckie pojawiły się już na pierwszych nowożytnych igrzyskach olimpijskich w 1896 roku w Atenach. Obecnie także strzelectwo jest dyscypliną olimpijską.

Początkowo strzelectwo było dyscypliną olimpijską wyłącznie męską. Dopiero w 1968 roku po raz pierwszy do udziału w konkurencjach strzeleckich dopuszczone zostały kobiety.

Jak współcześnie wygląda strzelectwo sportowe?
Obecnie na całym świecie odbywa się ogromna liczba różnego typu zawodów i konkursów strzeleckich. Część z nich to zawody typowo sportowe – warto tu pokreślić, że międzynarodowe federacje od samego początku dbały o to, by poskreślać sportowy charakter strzelania i wyraźnie oddzielić tę dyscyplinę od militarnego zastosowania broni. Obecnie poza klasycznymi konkurencjami statycznymi i dynamicznymi mamy tez mniej typowe zawody. Jakie?

Nadal organizowane są zawody w strzelaniu z broni czarnoprochowej, zwykle przez reaktywowane bractwa kurkowe. To bardzo widowiskowe konkurencje, bo na równi z kunsztem strzeleckim liczy się tam ubranie nawiązujące do dawnych epok – zawodnicy przygotowują historyczne stroje z dużą pieczołowitością. Bardzo interesujące są też zawody 3 GUN, szczególnie gdy są rozgrywane w formule westernowej, co także wiąże się z tematyczną i bardzo atrakcyjną oprawą wizualną.