single

Skąd się wzięło strzelectwo?

Wszystko wskazuje na to, że broń była jednym z podstawowych i najważniejszych wynalazków człowieka. Bez uzbrojenia nasz gatunek nie przetrwałby w brutalnym świecie przyrody. Oczywiście początkowo były to wyroby bardzo prymitywne – bronią należy nazwać na przykład zaostrzony patyk czy odpowiednio oszlifowany kamień. Kluczowe jest tu zastosowanie, a nie forma przedmiotu.

Z czasem z tych prymitywnych przedmiotów wyłaniały się coraz bardziej zaawansowane. Ludzie zaczęli strzelać – różnego rodzaju łuki były bardzo popularne. Oczywiście stąd daleko było jeszcze do powstania broni palnej – ta mogła zaistnieć dopiero wtedy, gdy w Chinach wynaleziono proch. Dalej wszystko potoczyło się w znanym nam już kierunku – kolejne konstrukcje, rosnąca skuteczność, nowe mechanizmy. Broń palna stała się nieodzownym elementem każdego konfliktu zbrojnego. Równolegle biegłość w użytkowaniu różnych typów broni była też przedmiotem rywalizacji. Strzeleckie zawody i konkursy mają więc długą historię.

Najdawniejsze konkursy dla wojowników
Jak pokazują źródła niemal wszystkie kultury organizowały różnego typu współzawodnictwo dla wojowników. Często zajęcia te miały charakter sakralny – jednocześnie sprawdzano biegłość w posługiwaniu się bronią i czczono bóstwa. Taki charakter miały też zawody strzeleckie w starożytnej Grecji czy Rzymie.

W Polsce pierwsze zawody tego typu organizowane były przez Bractwa Kurkowe już od XI wieku. Były to organizacje, które zajmowały się zrzeszaniem mieszczan i uczeniem ich obsługi broni, by mogli oni brać udział w obronie miast w razie najazdów. Z czasem Bractwa Kurkowe bardzo się rozwinęły. Organizowano więc różnego typu konkursy, które pozwalały wyłonić Króla Kurkowego. Oczywiście konkursy te miały za zadanie zdopingować mieszczan do pracy nad swoimi umiejętnościami. A jak wiadomo duch współzawodnictwa znakomicie działa na wiele osób.

Oczywiście od tego typu konkursów daleko jeszcze do strzelectwa sportowego w takim znaczeniu, jak rozumiemy to dzisiaj. Doszło do tego dopiero w dziewiętnastym wieku, a więc w epoce, gdy dokonano przełomowych wynalazków związanych z rozwojem broni palnej. Nowe konstrukcje, praca nad nabojami – to wszystko sprawiło, że broń zyskała zupełnie nową skuteczność. Od tego momentu możemy już mówić o nowoczesnej broni palnej. Wtedy też zaczęto organizować zawody z użyciem tych wyrobów.

Od lat trzydziestych dziewiętnastego wieku jedną z popularnych rozrywek dżentelmenów było strzelanie do gołębi specjalnie hodowanych na tę okazję i wypuszczanych w odpowiednim momencie. Z czasem żywe zwierzęta zastępowano. Popularne było na przykład celowanie do szklanych kulek, które specjalna maszyna wyrzucała w powietrze. Trzeba przyznać, że wymagało to sporych umiejętności. Wreszcie pojawiły się tarcze, co już przybliża nas do zawodów strzeleckich w takiej formie, w jakiej znamy je dziś.

Równolegle rozwijało się też strzelectwo w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na swoją specyficzną historię kraj ten zawsze silnie był związany z bronią palną, a umiejętność posługiwania się nią była jedną z podstawowych umiejętności dla każdego amerykańskiego mężczyzny. Nic wiec dziwnego, że rywalizowano w tej dziedzinie, organizując różnego typu konkursy.
Przełomem w rozwoju strzelectwa sportowego było też włączenie tej dyscypliny do dyscyplin olimpijskich już na pierwszych nowożytnych igrzyskach, które odbyły się w Atenach w 1896 roku. Rok później we Francji odbyły się Światowe Mistrzostwa Strzeleckie – pierwsza tego typu impreza na świecie.